WordCamp Chicago 2011 Sketchnotes - Adam McCrimmon

MKTG Sketchnote - Timothy J. Reynolds

Typography Day Sketchnotes - Kriti Monga