IA Summit 2010 Sketchnotes

Sketchnote Video Interview

Eva-Lotta Lamm's Sketchnotes Talk